V-CAP -  Intelligente Software voor al uw Camera Toepassingen 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

V-CAP voor Werfopvolging

Met V-CAP ervaren onze klanten in de bouw een nieuwe dimensie van werfopvolging. 

Het V-CAP platform is een platform waarmee bouwprojecten inzichtelijk gemaakt worden en waarmee informatie en beelden gerelateerd aan het project kunnen ingezet worden voor het vastleggen van voortgang, het onderzoeken en verbeteren van operationele werkzaamheden, het garanderen van de veiligheid.   

Verschillende partijen gerelateerd aan een project kunnen (tijdelijk) toegang krijgen tot de informatie.  De beelden kunnen eveneens gebruikt worden voor het opstellen van een timelapse van het project. 

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

V-CAP voor Sluikstorten

Het V-CAP platform wordt ingeschakeld om de beelden afkomstig van mobiele sluikstortcamera's te analyseren.  Wanneer er calamiteiten worden vastgesteld, kan er op een eenvoudige manier een dossier aangemaakt worden waarmee de GAS ambtenaar het bewijsmateriaal gerelateerd aan een GAS boete kan beheren.

Odoo • Image and Text

Snel en overzichtelijk platform

De systemen capteren beelden van de omgeving.  Lokaal op de systemen is opslagcapaciteit aanwezig waardoor de beelden zowel lokaal op het toestel (tijdelijke opslag op een SD-kaart) als in de cloud bewaard worden.  Bij vooringestelde gebeurtenissen worden de beelden doorgestuurd naar het software platform (cloud).  Events kunnen van het type motion, timer, pt-ronde of anpr zijn en kan u raadplegen in de software onder de EVENTS menu.  Hier kan u snel foto's en opnames bekijken.  De conditie, status van de systemen worden ook doorgestuurd (temperatuur, gps-positie, bereik, ...).  Tussen de hardware en de software zit een beveiligde geavanceerde VPN verbinding.

Overzicht van de functionaliteiten

 

Quickview

Snel overzicht van meerdere camera's en beelden

Gebruikersbeheer

Voeg personen aan de platform toe die de beelden kunnen bekijken

Rollenbeheer

Bepaal welke personen binnen uw organisatie toegang mogen krijgen tot de beelden.  De beelden mogen zien. (projectmanager, architecten, ...)

Film van 10 of 60 seconden

Genereer een filmpje van 10 tot 60 seconden vanuit een foto.  Het systeem haalt via 4G, online beeldmateriaal op vanaf het geïnstalleerde camerasysteem (opslag beelden op SD-kaart)

Inregelen van camera's

Inregelen van camera's vanop afstand. Pan- tilt- zoom functies, reactietijd, ...

Accessoires

ANPR camera's voor het herkennen van nummerplaten

Notificatiebeheer

Ontvang realtime berichten bij calamiteiten via email, SMS of Telegram.

Case-Generator

Aanmaken van een dossier ter ondersteuning van bijvoorbeeld calamiteiten op een werf of bij het detecteren van sluikstort.

Quickview

Quickview laat toe om snel en efficiënt alle beelden te raadplegen. Onderaan wordt een overzicht gegeven van de verschillende foto's op een tijdsas.  Hiermee heeft u In een paar seconden een ganse dag geanalyseerd.  

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

PTZ Ronde Functionaliteit

Onze systemen zijn uitgerust met een PTZ camera.  Met één camera kunnen meerdere posities ingesteld en gesuperviseerd worden.  De PTZ-ronde functionaliteit kan dure bemande controlerondgangen vervangen, waardoor de kosten enorm gereduceerd kunnen worden.  

View and Integrate uw partner voor videobewaking

Neem contact op

Timelapse

Via de timelapse functionaliteit kunnen beelden eenvoudig samengesteld worden tot een timelapse.   De camera neemt periodiek beelden dewelke gebruikt worden voor de timelapse.  Timelapses kunnen eenvoudig bekeken en gedownload worden.   

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Case management

Case Management laat toe om alle relevante beelden en filmpjes te bundelen tot een dossier.  Vervolgens kan alle relevante informatie van een dossier gedownload worden, ofwel beschikbaar gemaakt worden voor de bevoegde instanties (vb. sluikstorten, diefstal van een kraan op een werf, ...).